• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +2,0% i juli, East Japan Railway fick lämna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth steg 2,0 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden backat 6,6 procent, sett i basvalutan euro. Fondens jämförelseindex (FTSE ET100) steg samtidigt 7,7 och noteras upp 19,0 procent för året.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltaren Charlie Thomas.

image

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste tio åren. (Källa: Jupiter AM)

Att fonden underpresterade sitt jämförelseindex har enligt Charlie Thomas fortsatt att göra med att fonden inte äger elbilstillverkaren Tesla, som står för den största vikten i jämförelseindex, och vars aktie har fortsatt gå starkt.

“Ren energi, som har varit ett dominant tema för fonden sedan mitten på mars och står för 15 procent av portföljen, var utan tvekan den största bidragsgivaren till fondens prestation. Sektorn fick en extra knuff av Bidens förslag för ren energi”, skriver förvaltaren. Den forna vice presidentens förslag är att kol och naturgas ska exkluderas från USA:s energimix år 2035, vilket öppnar dörren för förnybar energi och är ett förslag som förvaltaren välkomnar.

De bästa bidragsgivarna under juli var Vestas, Orsted och First Solar, som alla är verksamma inom just ren energi. Utöver dessa nämns även Tomra och Waste Connection i spåren av starka kvartalsrapporter.

Bland portföljens sänken nämns Daiseki, Miura och Ormat. Miura, som är verksam inom energieffektivisering, backade efter att bolaget reviderade ner sin helårsutsikt. Förvaltaren konstaterar dock att Miura var ett av få bolag som faktiskt lämnade en framåtblickande guidning över huvud taget.

Vad gäller transaktioner meddelar Charlie Thomas att East Japan Railway avyttrades efter en oro kring stretchade värderingar givet risken över styrkan i återvändande kunder. Utöver detta var det en lugn månad på transaktionsfronten då förvaltaren väntar på att bolag ska komma med framtidsguidningar innan han väljer att ta in några nya bolag i portföljen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR