Länsförsäkringar: Byter förvaltare i ett antal fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Peter Norhammar, som är ansvarig förvaltare för Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Fastighet Europa kommer avsluta sin tjänst hos Länsförsäkringar. Johan Henrik, som förvaltar fonden med Peter Norhammar, kommer tills vidare ta över rollen som tillförordnad ansvarig förvaltare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Även för Länsförsäkringar Småbolag Sverige blir det förändringar i förvaltarledet då Ulrika Orstadius tar över rollen som ansvarig förvaltare. I dag arbetar hon på Handelsbanken Fonder som ansvarig för bolagets Finlandsfond och har tidigare även arbetat inom SEB.

“Jag känner mig väldigt glad och stolt över att ha kunnat rekrytera Ulrika som ny förvaltare för Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Ulrikas bakgrund inom både analys och förvaltning gör att hon kommer att kunna förvalta fonden på ett utmärkt sätt”, säger Magnus Strömer, förvaltningschef på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Fredrik Skoglund, som är nuvarande förvaltare för Länsförsäkringar Småbolag Sverige, kommer under september att avsluta sin tjänst hos Länsförsäkringar Fondförvaltning och övergå till annan uppdragsgivare, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR