Morningstar: lanserar nytt fondbetyg i Sverige

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Data- och analysföretaget Morningstar lanserar ett nytt framåtblickande fondbetyg i Sverige: Morningstar Quantitative Rating (MQR). Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige.

De som i första hand får höga betyg är stora förvaltare med låga avgifter, såsom AMF och SPP, men ännu högre betyg går till Agenta och Spiltan, framkommer det.

“Poängen med Morningstar Quantitative Rating (MQR) är att fler fonder kan få framåtblickande fondbetyg genom att datorer med AI hittar mönster i de tusentals granskningar av fonder som Morningstars fondanalytiker gör. Över 180 underliggande datapunkter analyseras sedan för varje fond och datorn förutspår vilket betyg en mänsklig analys skulle ge”, förklarar Jonas Lindmark.

När det kommer till de svenskregistrerade fonderna två tredjedelar fått det nya betyget. Undantagen är främst vissa kategorier (bland annat korta räntefonder och generationsfonder), dels fonder där Morningstar saknar tillräckligt med data.

Storbankernas fonder har i de flesta fall bara betyget “Neutral”, bortsett från Handelsbanken som lanserat en mängd nya andelsklasser som bara är öppna för stora insättningar och därför har mycket lägre avgifter, vilket ofta räcker för de högsta betygen “Gold” och “Silver”.

“Fast de dyraste andelsklasserna som Handelsbankern brukar säljas till privatpersoner har ofta lägre betyg, så det gäller att försöka få så låg avgift som möjligt”, skildrar analyschefen.

Bara 5 procent av PPM-fonder får högsta betyget “Gold”, något som Jonas Lindmark menar beror på att fondföretagen ofta erbjuder andelsklasser med höga avgifter där.

“Men notera att metodiken för MQR inte tar hänsyn till rabattsystemet hos Pensionsmyndigheten, som innebär att premiepensionen normalt förvaltas med mycket lägre avgifter netto. Så titta hellre på MQR för en andelklass i samma fond med låg avgift”, förklarar han.

Nästan en sjättedel av både svenska fonder och PPM-fonder får det lägsta betyget “Negative”, ett betyg som ges till fonder med höga avgifter som förvaltas av fondföretag som data antyder har problem, till exempel för att en hög andel av fonderna nyligen fått ny ansvarig förvaltare.

“Både bland storbankerna och mindre fondbolag finns gott om exempel på fonder med kunder som skulle kunna hitta alternativ i samma kategori med bättre framtidsutsikter”, skriver analyschefen.

Fondbetyget MQR lanserades till en början i USA under 2017 och sedan i Europa i mars 2018. Fonder som fått betyget “Gold” har därefter i snitt gett ungefär 1 procent högre avkastning per år än genomsnittet i samma kategori. De med betyget “Negative” har framtida resultat som avviker ungefär lika mycket nedåt, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR