• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: "Mer bränsle åt optimismen" - Landeborn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under förra veckan handlades USA-börsen en kort stund på all time high, samtidigt som coronasituationen i landet blivit mindre oroande än tidigare. Både inflation, räntor och dollarn rörde sig i en riktning som signalerar återhämtning. Det skriver Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank i ett veckobrev.

Konflikten mellan USA och Kina har oroat börserna under en lång tid och under helgen skulle ett uppföljningsmöte på handelsavtalet äga rum, ett möte som inte blev av.

“Trump sa dock att fas 1-avtalet ‘Is doing very well’ vilket avdramatiserade saken något. Det ska dock inte tolkas som att konflikten är över och Trump har hotat med fler åtgärder mot kinesiska teknikbolag”, menar sparekonomen.

Fokus ekonomiska återhämtningstecken

I och med att spridningen av coronaviruset även ser ut att minska i USA riktades fokus i stället på de ekonomiska återhämtningstecken som kan tydas:

“Inflation, räntor och valutor sänder alla signaler om vad marknaden väntar sig framöver, och förra veckans amerikanska inflationssiffra överraskade oväntat på uppsidan vilket fick räntorna att stiga. Stigande räntor och inflationsförväntningar är ett tecken på ökad ekonomisk aktivitet och framtidstro”, förklarar Maria Landeborn.

Sparekonomen tror dock att en oro över nya räntehöjningar kommer att dröja, trots att inflationen stiger. Federal Reserve har signalerat att inflationen kommer att tillåtas ligga över 2 procent under en period innan några räntehöjningar blir aktuella.

Dollarförsvagning ännu en signal för ökad optimism

Ytterligare en faktor som Maria Landeborn lyfter som en signal för ökad optimism är dollarförsvagningen. Att dollarn stärktes under våren var en konsekvens av den pågående flykten till säkra tillgångar när krisen var som djupast.

“När nu återhämtningen i ekonomin fått fäste ökar riskaptiten vilket gör att investerare säljer dollar till förmån för mer riskfyllda tillgångsslag. En svagare dollar är positiv för amerikanska bolag. Dessutom stöttar den råvaruexporterande tillväxtmarknadsländer, och tillväxtländer med skulder i dollar”, skriver Maria Landeborn och tillägger att det är negativt med en starkare euro för europeiska exportbolag.

Behåller övervikt aktier & premierar USA

Danske Bank behåller en övervikt i aktier inför hösten och fortsätter att föredra USA framför Europa, meddelar Maria Landeborn. Vad gäller räntor skriver sparekonomen att banken väljer att ha en övervikt i investment grade och tillväxtmarknadsobligationer, som båda har en högre avkastningspotential än statsobligationer.

“Coronakrisen är ännu inte över och vi kommer att få leva med nya lokala utbrott och restriktioner i väntan på ett vaccin, men aktier och andra risktillgångar får stöd av återhämtningen i ekonomin, positiva signaler under rapportsäsongen och sist men inte minst, en fortsatt expansiv finans- och penningpolitik”, resonerar Maria Landeborn.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR