• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: -8,0% i juli, NAV -0,6%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, noterad på Stockholmsbörsen, tappade 8,0 procent i juli. Sedan årsskiftet noteras emellertid ett tapp på 21,6 procent per den 31 juli.

image

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i juli. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

I likhet med fondens utveckling på Stockholmsbörsen sjönk även nettotillgångsvärdet (NAV), dock med mer blygsamma 0,6 procent, till 1,2098 euro per andel. NAV påverkades negativt av utdelningen om 1,7 miljoner euro som realiserades under månaden samt en ogynnsam rörelse för fondens “kassaflödesreserv-hedge” (negative cash flow hedge reserve movement). Om man bortser från utdelningen skulle nettotillgångsvärdet i stället sluta på +0,65 procent för juli, enligt en skriftlig kommentar från fondförvaltaren Tarmo Karotam.

Baltic Horizon har enligt förvaltaren tillräckligt med kassa (8,5 miljoner euro) för att klara likviditetsbehovet i spåren av coronakrisen och förvaltarteamet kommer fortsätta att aktivt övervaka hur pandemin påverkar ekonomin.

I portföljen finns för tillfället 15 kommersiella fastigheter till ett värde kring 371 miljoner euro, per den sista december 2019. Fastigheterna beräknas generera runt 23 miljoner i rörelseresultat, vilket ger en portföljavkastning över 7 procent, enligt Baltic Horizon.

image

Baltic Horizons portfölj består av 15 fastigheter fördelat på de tre baltiska huvudstäderna Tallinn, Riga och Vilnius. Majoriteten av fastigheterna finns inom handel och kontorsverksamhet. (Källa: Baltic Horizon)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR