Fonder: Nordiska hedgefonder på plus för året

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordiska hedgefonder steg 1,6 procent i snitt under juli, vilket fick sektorns årsavkastning in på positivt territorium (+0,7 procent sedan årsskiftet). Det skriver Hedge Nordic.

Alla fem kategorier i det nordiska hedgefond-indexet steg under månaden. De 17 CTA-fonderna i indexet steg 3,0 procent medan aktiehedgefonder i snitt avancerade 1,7 procent under månaden. Sedan årsskiftet är samma siffror +0,9 procent respektive 2,0 procent. Räntefonder och multistrategi-fonder steg 1,3 respektive 1,2 procent.

Sett till länder noteras finländska hedgefonder i topp efter en uppgång om 2,2 procent, följt av Sverige (+1,9 procent), Danmark (+1,2 procent) och sedan Norge (+0,6 procent).

image

Avkastning sett till länder. (Källa: Hedge Nordic)

De hedgefonder som har presterat bäst sedan årsskiftet är HCP Focus Fund, Alcur Select, Volt Diversified Alpha Fund, Accendo, Elementa, Proxy Renewable Long/Short Energy, Gladiator, CARN Long Short samt Pacific Precious. Utvecklingen för nämnda fonder sträcker sig från +20,6 till +40,2 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR