Fondförvaltare: "Inte längre björnmarknadsrally" - BofA

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerare är mer “bullish”, alltså positivt inställda till börsutvecklingen, än de varit sedan februari månads börsrekord för världens aktiemarknader. Det visar Bank of Americas fondförvaltarundersökning för augusti, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

46 procent av deltagarna i undersökningen, 6 procent mer än förra månaden, anser att det nu råder tjurmarknad (eng: “bull market”) på världens börser efter att globala börsmarknadsindex återhämtat 51 procent de senaste fem månaderna från den krasch som utlöstes av pandemins framfart och nådde botten i mars.

Av de 181 respondenterna i undersökningen spår nu 79 procent att världsekonomin kommer förbättras. Det är den starkaste siffran sedan december 2009 efter finanskrisen.

Den ökade mängden av nya fall som noterats i vissa länder ses som det främsta orosmolnet och en så kallad “andra våg” spås likt undersökningarna från mars, april, maj, juni och juli vara den primära risken som kan tala emot en fortsatt börsuppgång.

De deltagande förvaltarna anser fortsatt att trängselfaktorn (eng: “crowded trade”) är som störst i amerikanska techaktier, detta för fjärde månaden i rad.

Handeln i amerikanska techaktier har konstaterats på rekordhöga nivåer och farhågor har uppstått kring att för många använder sig av samma strategi i aktiehandeln, vilket kan vara en konsekvens av faktorer som hög indexfondhandel och trender som för vissa specifika aktier eller sektorer blir till en självuppfyllande profetia under en begränsad tid. På sikt, när suget efter den haussade tillgången minskar eller trenden avtar kan detta leda till att aktiemarknadens säljtryck blir högre än normalt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR