Norska oljefonden: Minus 188 miljarder NOK första halvåret

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norska statens pensionsfond utland, världens enskilt största fond även känd som oljefonden, backade 3,4 procent i det första halvåret, motsvarande 188 miljarder norska kronor, framgår av ett pressmeddelande från Norges Bank Investment Management på tisdagen. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Avkastningen på fondens aktieinvesteringar var -6,8 procent, medan investeringar i onoterade värdepapper var -1,6 procent och ränteinvesteringarna stod ut som positiva med +5,1 procent.

I andra kvartalet var avkastningen 1.162 miljarder norska kronor, mot en förlust på 1.350 miljarder norska kronor i första kvartalet.

“Det var stora svängningar i aktiemarknaden under perioden. Året startade optimistiskt, men stämningen i marknaden vände snabbt då coronaviruset nådde global spridning. Det kraftiga börsfallet i första kvartalet blev emellertid bromsat av en massiv penning- och finanspolitisk respons”, säger vicechef Trond Grande.

Kronkursens försvagning mot flera av världens stora valutor bidrog dock till att öka fondens värde med 672 miljarder norska kronor.

Uttagen ur fonden under det första halvåret uppgår till 167 miljarder norska kronor.

Fondvärdet var per den 30 juni i år 10.400 miljarder norska kronor, varav 69,6 procent var investerade i aktier, 2,8 procent i onoterat och 27,6 procent i räntebärande papper.

Oljefondens aktieinvesteringar uppgår till omkring 1,5 procent av den totala noterade globala aktiestocken.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR