• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Fonder: Belönas med höga betyg för sitt hållbarhetsarbete

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skagen Fonder har fått höga betyg från den FN-stödda, oberoende organisationen Principles for Responsible Investing, PRI, för fondernas hållbarhetsarbete, framkommer det på Skagen Fonders hemsida.

Det högsta betyget som organisationen ger ut är A+, ett betyg som förvaltaren kammade hem i kategorin Strategi och bolagsstyrning. I kategorierna Noterade aktier - införlivande samt Noterade aktier - aktivt ägarskap belönades Skagen fonder med betyget A. Skagens betyg är högre eller i linje med medianen i jämförelsegruppen, framkommer det.

“Vår årliga utvärdering från PRI är en väldigt viktig komponent i vårt arbete för att stadigt förbättra vårt hållbarhetsramverk. Och även om vi naturligtvis är nöjda över ett högt score, så fokuserar vi på vägen vidare”, kommenterar Skagens hållbarhetsspecialist Sondre Myge Haugland.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR