Fonder: Stora utflöden från amerikanska aktiefonder i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettoutflödena från amerikanska aktiefonder är på rekordnivåer och noterar ett utflöde om 147 miljarder dollar sedan årsskiftet, vilket är betydligt högre än tidigare rekord på 63 miljarder dollar 2015. Det skriver Morningstar.

“Medan aktivt förvaltade fonder fortsatt stod för majoriteten av utflödet (27 miljarder), så noterade deras passiva motsvarigheter utflöden om nästan 19 miljarder under månaden”, skildrar Morningstar och poängterar att utflödena för aktiefonder är på väg att leda till ett rekorduselt år för gruppen.

Internationella aktiefonder var inte heller något undantag, där noterades utflöden om 16 miljarder i juli. Totalt har 63 miljarder tagits ut från dessa fonder sedan årsskiftet. Gruppen har endast noterat två tidigare år med nettoutflöden sedan 1993, och 2020 ser ut att bli det tredje, konstaterar Morningstar.

Det finns dock undantag bland aktiefonderna om man ser till sektorer. Teknik- och hälsofonder hade inflöden om 2 respektive 1 miljarder dollar i juli.

image

Fondflöden i USA senaste 12 månaderna. (Källa: Morningstar)

Obligationsfonder frodas å andra sidan, med inflöden om 86 miljarder dollar i juli, näst högsta inflödet någonsin efter rekordinflödet om 92 miljarder i juni. Samtidigt poängteras att obligationsfonderna har en lång väg kvar innan de återhämtar sig från det massiva utflödet om 327 miljarder dollar i mars.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR