Fonder: Största ökning fondförmögenhet sedan 1998

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den totala fondförmögenheten uppgick till 4.554 miljarder kronor vid utgången av juni 2020, vilket är en ökning med 476 miljarder jämfört med föregående kvartal. Ökningen är den största mellan två kvartal sedan 1998, då statistiken började produceras. Det framgår av statistik från SCB och Finansinspektionen.

Nettoinvesteringarna uppgick till 25 miljarder kronor under det andra kvartalet, där hushållen stod för de största nettoinvesteringarna med 11 miljarder kronor. Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder uppgick till 830 miljarder, vilket är 95 miljarder mer i jämförelse med föregående kvartal och 16 miljarder mer än andra kvartalet 2019, framkommer det.

image

Fondförmögenhet uppdelat i kategorierna övriga fonder, fond-i-fonder, blandfonder, räntefonder och aktiefonder. (Källa: SCB)

Den sektor där fondförmögenheten ökade mest var Svenska finansiella företag med 338 miljarder, varav premiepension 151 miljarder. Den enda fondkategori som minskade i värde var räntefonder, där minskningen var 4 miljarder. Bidragande orsak var nettoförsäljningar på 10 miljarder.

Den fondkategori som såg störst ökning under kvartalet var aktiefonder, med en ökning om 387 miljarder, i spå


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR