• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Är börsen så stark som den ser ut?

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Defensiva sektorer och teknikbolag har drivit börsuppgången sedan botten i mars. Den svaga utvecklingen för cykliskt vittnar om en viss oro för återhämtningen, och stigande räntor är för närvarande en av de största riskerna för marknaden. Det skriver Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank i ett veckobrev.

Både i USA och globalt har börsen närmat sig, eller till och med passerat, all time high. Bakom börsuppgången noteras defensiva sektorer och teknikbolag, men låga räntor har även gett stöd åt aktier.

“De fem största bolagen i USA utgör nu en femtedel av marknadsvärdet på S&P 500, och förra veckan passerade Apples marknadsvärde 2 biljoner dollar (tolv nollor). Det är mer än värdet på de hundra största bolagen i brittiska FTSE 100 tillsammans. Historiskt har det ofta varit ett fåtal bolag som utgjort en stor del av värdet på den amerikanska börsen, men aldrig tidigare har bolagen varit så koncentrerade inom en och samma sektor”, skildrar Maria Landeborn.

Om man ser till övriga sektorer har energi fallit 39 procent sedan årsskiftet medan finans tappat 21 procent, att jämföra med IT och sällanköp som är upp 27 respektive 17 procent. Att börsuppgången inte vilar på flera sektorer, utan att det är ett fåtal sektorer som driver hela uppgången menar sparekonomen innebära att börsen helt enkelt inte är så stark som den ser ut. Men det ger också en möjlighet för cyklisk att komma ikapp.

“Att uppgången på börsen drivs av defensiva sektorer medan cykliskt halkat efter visar att marknaden är osäker på hur snabb återhämtningen faktiskt blir. Om makrodata stärks mer än väntat skulle det ge ett lyft åt förväntad vinsttillväxt, riskaptit och cykliska sektorer som bank, energi och industri”, förklarar Maria Landeborn.

Samtidigt konstaterar hon att det skulle kunna leda till högre räntor och en rädsla för att stimulanser ska börja skalas tillbaka. Både aktie- och räntemarknaden räknar med extremt låga räntor framöver, vilket innebär att marknaden är känslig för eventuella räntehöjningar.

Veckan som ligger framför oss bjuder på en mängd viktig makrostatistik, bland annat konsumentförtroende i USA, Ifo-index för Tyskland och statistik över nyanmälda arbetslösa i USA. I Sverige får vi statistik över BNP för andra kvartalet, utvecklingen för detaljhandeln i juli samt Sparbarometern för andra kvartalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR