Fonder: Sänkt optimism om läkemedelsfonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globalfonder har fortsatt upp under sommaren, medan den i våras väldigt populära branschen läkemedel har backat. Covid-19 är inte självklart positiv för branschens lönsamhet, och de politiska hoten har ökat. Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en marknadskommentar.

Sett till de senaste tre månadernas utveckling sållar sig branschfonder som köper aktier i läkemedelsföretag till förlorarna. I snitt har de backat 3 procent, fram till 19 augusti, medan globalfonderna har stigit 4 procent under samma period.

En förklaring till att optimismen för läkemedel har minskat menar analyschefen vara att branschen inte längre lika uppenbart tjänar coronapandemin.

“Dels är konkurrensen hård om att ta fram vaccin och bolagen vill inte framstå som giriga i sin prissättning på coronavaccin, dels blev brister i sjukvården tydligare under krisen i våras vilket hotar leda till politiska åtgärder som stärker konkurrens och effektivitet. Pandemin har även minskat resurserna för annan typ av sjukvård”, skriver Jonas Lindmark.

Han lyfter fram den amerikanska marknaden och poängterar att den är viktig för läkemedelsbranschen, eftersom de har kunnat ta ut i snitt nästan dubbel så höga priser plus att konsumtionen av mediciner är högre i USA än i Europa.

Att det är valår i USA menar Jonas Lindmark inte ligger i branschens favör. President Donald Trump har redan agerat med en exekutiv orden som bland annat tillåter import av billigare läkemedel från Kanada och kräver att patienter får rabatter på exempelvis insulin.

“Och beroende på om Demokraterna även vinner en majoritet i senaten riskerar de stora läkemedelsbolagen att politikerna i USA efter årtionden av debatt faktiskt genomdriver drastiska reformer för att få ned de allt mer dominerande sjukvårdskostnaderna”, tillägger han.

Trots att optimismen kring läkemedelstillverkarnas framtid verkar ha minskat något så konstaterar Jonas Lindmark att de drastiska reformerna i USA inte verkar vara inräknade i priserna på aktier i läkemedelsföretag.

“Lönsamheten i branschen är hög och om drastiska reformer i USA tvingar ned läkemedelspriserna där till samma nivå som i resten av världen, då skulle rimligen aktiekursernas nedgång relativt vanliga globalfonder bli betydligt större”, avslutar analyschefen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR