Fonder: Svenska fastighetsfonder vinnare under tufft år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Förra året var ett enastående bra år för många sektorer, och inte minst för fastighetsbolag. I ett investeringsklimat präglat av osäkerhet och låga räntor flockades aktieplacerare i stor utsträckning kring fastighetsbolag, som ofta erbjuder förutsägbara kassaflöden och gynnas av låga ränteklimat. När coronapandemin blev ett faktum i inledningen av året stod aktiemarknaderna i stället inför det snabbaste börsraset någonsin, och fastighetssektorn var inget undantag.

För fastighetsfonder tillgängliga i Sverige står fonder med fokus mot den svenska marknaden som klara vinnare, medan USA och Storbritannien visat sig vara sänken. När Fonder Direkt intervjuade Danske Banks småbolagsförvaltare Petter Löfqvist i maj förklarade han att de stora skulderna hos fastighetsbolagen bland annat ligger bakom oron för sektorn, som straffades hårt i samband med börsraset.

Ytterligare en faktor som legat som en våt filt över fastighetssektorn under en längre tid är detaljhandeln, när allt fler väljer att handla via nätet har det visat sig vara svårt för fysiska butiker att betala de höga hyrorna. En trend som pandemin nu fört med sig är distansarbete, och flera stora företag har även meddelat att de kommer tillåta sina medarbetare att fortsätta arbeta hemma även efter pandemin. Detta innebär således att ännu ett segment inom fastighetssektorn står inför ett skifte - hur ska man kunna upprätthålla dyra hyror för kontorslokaler om allt fler arbetar från sina egna hem?

Stockholmsbörsens OMXSPI-index noteras på måndagseftermiddagen på +3,5 procent sedan årsskiftet, vilket är en betydlig förbättring från dess bottennotering på -29,7 procent 23 mars.

image

OMXSPI sedan årsskiftet. (Källa: Infront 24 augusti)

Om man i stället kollar på fastigheter så noteras Carnegies fastighetsindex ned cirka 20 procent sedan årsskiftet, vilket är betydligt sämre än Stockholmsbörsen. Noterbart är att fastighetsindexet föll över 10 procentenheter mer än OMXSPI-indexet när börsfallet i mars nådde sin botten, och återhämtningen för fastighetsindexet har inte varit i närheten av Stockholmsbörsens.

image

Carnegie fastighetsindex sedan årsskiftet. (Källa: Infront 24 augusti)

I Sverige finns 61 aktiefastighetsfonder till försäljning, varav medianavkastningen noteras till -20,5 procent sedan årsskiftet, enligt data från Morningstar.

Fonden som har presterat sämst i år är MS INVF Global Property Unconstrained, som noteras ned nästan 40 procent. Fonden investerar i globala fastighetsbolag, men med en betydande vikt mot USA, som är ett av länderna som drabbats hårdast av coronaviruset. Bland fondens största portföljinnehav finns amerikanska SL Green Realty och Simon Property, samt Hongkong Land.

Ytterligare en Morgan Stanley-fond kvalar in på listan över sämst presterande fonder, MS INVF European Property intar en andra plats efter att fonden backat 34 procent. Fonden har ett europeiskt fokus och största landsvikten är Storbritannien, med 23,8 procent. De tre största portföljinnehaven är Vonovia, Gecina och Deutsche Wohnen.

På tredje och fjärde plats hamnar MS INVF US Property samt SEB Fastighetsfond, som båda har en betydande portföljövervikt mot USA.

Fastighetsfonder med sämst avkastning hittills i år:

Fond Avkastning YTD i SEK
MS INVF Global Property Unconstrained -38,7%
MS INVF European Property I -34,1%
MS INVF US Property -32,6%
SEB Fastighetsfond -32,1%

Källa: Morningstar

Spannet mellan den sämst presterande fastighetsfonden och den bästa är hela 32,5 procentenheter. Utmärkande bland de bästa fonderna är att både första och andra plats går till fonder som riktar in sig mot svenska bolag: PriorNilsson Realinvest samt IKC Fastighetsfond.

Bland de största innehaven hos fonderna återfinns Telia, John Mattson samt SCA för PriorNilsson Realinvest och Fastator, Balder och Sagax för IKC Fastighetsfond. PriorNilsson Realinvest har mandat för att investera i bolag med stor andel reala tillgångar, exempelvis fastighetsbranschen, skog, råvaror eller kraft, till skillnad mot IKC Fastighetsfond som enkom riktar in sig mot bygg- och fastighetssektorn.

Även BSF Global Real Asset samt BMO European Real Estate har klarat sig relativt väl bland fastighetsfonderna, med nedgångar runt 10 respektive 11 procent. BSF Global Real Asset är en global fond med störst vikt mot USA och Australien (betydande undervikt mot USA) och vad gäller BMO European Real Estate noteras Sverige som fondens näst största exponering, efter Tyskland.

Fastighetsfonder med bäst avkastning hittills i år:

Fond Avkastning YTD i SEK
PriorNilsson Realinvest -6,2%
IKC Fastighetsfond -9,0%
BSF Global Real Asset Securities -9,8%
BMO European Real Estate -11,4%

Källa: Morningstar


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR