Söderberg & Partners: Rekryterar stjärnförvaltare från Danske Bank

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Söderberg & Partners har rekryterat Stefan Rocklind till den nya enheten Investment Management. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stefan Rocklind kommer närmast från Danske Bank Asset Management där han var chef för den svenska ränteförvaltningen.

“Stefan har en gedigen bakgrund inom räntor där han har arbetat för flera banker inom Norden de senaste 20 åren. Han har bred erfarenhet av både den svenska samt de globala marknaderna inom olika nivåer av kreditrisk. Stefan kommer att arbeta som räntestrateg inom Investment Management”, skriver Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners har under det senaste året genomfört en rad förändringar i syfte att ytterligare stärka sin analys- och förvaltningsorganisation. Bland annat har de tidigare individuella avdelningarna för produktanalys, marknadsanalys, och Portföljförvaltning slagits samman till en ny enhet med namnet Investment Management.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR