Fonder: Storebrand dumpar olje- och gruvbolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Storebrand Asset Management, Norges största privata kapitalförvaltare, har dumpat innehav i ett dussin bolag, bland andra Exxon Mobil, Chevron och Rio Tinto, i och med dess nya klimatpolicy.

Storebrand, som förvaltar ungefär 798 miljarder svenska kronor, har avyttrat totalt 21 bolag till ett värde om mer än 412 miljoner kronor och har även exkluderat sex bolag från framtida investeringar.

Att exkludera samt avyttra bolag som inte är förenliga med Parisavtalet i förmån för klimatförändringarna har blivit allt mer vanligt bland kapitalförvaltare. I Storebrands nya klimatpolicy framkommer det att förvaltaren inte kommer att investera i bolag som tjänar mer än 5 procent av sina intäkter från kol, oljesand eller lobbar emot Parisavtalet.

Enligt Jan Erik Saugestad, vd Storebrand AM, är bolagen som de valt att avyttra samt exkludera inte i linje med att övergå till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp och är därmed för riskfyllda långsiktigt.

“Bolag som inte uppmärksammat klimatrisken eller utnyttjar dessa möjligheter är enligt oss mindre attraktiva att investera i”, kommenterar Jan Erik Saugestad.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR