AP3: Minus 3 miljarder första halvåret

STOCKHOLM (Fonder Direkt) AP3s resultat första halvåret 2020 uppgick till -3 miljarder kronor, att jämföra med samma period föregående år då resultatet var +36 miljarder. Fondkapitalet minskade även med 7,3 miljarder till 386 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Utbrottet av covid-19 pandemin och dess konsekvenser ändrade dramatiskt tillväxtutsikterna för världsekonomin under våren 2020. Den ökade osäkerheten slog också hårt mot de finansiella marknaderna”, skriver AP3.

Totalavkastningen för AP3 landade på -0,8 procent efter kostnader. I genomsnitt har fonden avkastat 6,9 procent per år den senaste femårsperioden och 8,4 procent under den senaste 10-årsperioden.

“AP3s resultat för första halvåret på -0,8 procent står sig väl. Fondens krisarbete har fungerat mycket bra, alla medarbetare har gjort sitt yttersta för att minska risker, ta vara på möjligheter och sköta verksamheten på ett ansvarsfullt sätt i en oerhört utsatt situation. Vi har varken lämnat virushotet eller osäkerheten om de ekonomiska konsekvenserna bakom oss ännu, men vi har sannolikt passerat det värsta i form av dramatisk turbulens i de finansiella marknaderna”, säger AP3s vd Kerstin Hessius.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR