Fonder: Vanguard flyttar högkvarter från Hongkong till Kina

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Världens näst största kapitalförvaltarfirma, Vanguard, har beslutat att flytta huvudkontoret från Hongkong till Kina. Med det följer finansbolaget flera andra branschkollegor på väg in i Kinas kapitalmarknader. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Den nya hemvisten för amerikanska Vanguards Asienhögkvarter blir Shanghai, ett beslut som fattats kort efter att Hongkongs särskilda ekonomiska status slopats av USA:s regering som en följd av de nya säkerhetslagar som Kina infört i staden.

Vanguard förvaltar omkring 5.700 miljarder dollar och är med det endast överträffade av Blackrock.

Många utländska bolag med närvaro i regionen har uttryckt oro över utvecklingen, där Peking anklagats för att vara ute efter att omöjliggöra en fortsatt demokratisk utveckling i den tidigare fristaden.

Flera västerländska aktörer inom bank- och finans har dock å andra sidan kritiserats för att inte ha ställt sig bakom Hongkongs demokratirörelse. Detta gäller särskilt de båda brittiska storbankerna HSBC och Standard Chartered, som har huvudverksamhet i Sydostasien.

De nämnda bankerna vadade i början av sommaren in i det geopolitiska minfältet genom att ställa sig bakom Kina avseende införandet av de kontroversiella säkerhetslagarna, på tvärs med Storbritanniens regering som samtidigt klart och tydligt bannat Kinas agerande i den tidigare brittiska kolonin.

En väsentlig aspekt i händelseutvecklingen, som har lyfts fram i debatten, är liberaliseringen av den kinesiska finansmarknaden. Parallellt med att maktgreppet Kina tagit om Hongkong blivit allt tätare har fler och fler västerländska banker lockats att söka tillstånd för den tidigare helt stängda kinesiska kreditmarknaden.

Vanguard har plöjt in resurser i expansionsplanen för Kina, bland annat genom ett samarbetsprojekt med den lokala och börsnoteringsaktuella fintechgiganten Ant Financial, medan nedskalningen i övriga Asien har varit tydlig. 2018 övergavs Singapore, samtidigt som en femtedel av arbetsstyrkan i Hongkong varslades.

Med onsdagens pressmeddelande följde också tillkännagivandet att verksamheten i Japan kommer att fasas ut.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR