Fonder: "Köpläge för Östeuropafonder" - Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) För 16 år sedan var förhoppningarna stora. Men de senaste tio åren har Östeuropafondernas avkastning i snitt varit nära noll, och årets börsras är dubbelt så stort som hos vanliga Europafonder. Men alltför stor pessimism ger köpläge. Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige.

Optimismen för Östeuropafonder var stor i maj 2004 då tio nya EU-länder skulle lyftas av den gemensamma marknaden, och svenska folket satsade stort, konstaterar Jonas Lindmark och noterar att 7 procent av fondsparandet allokerades till Östeuropafonder.

Pessimismen dominerar dock i dag och samtidigt som de flesta andra aktiefonder, både globalfonder och Sverigefonder, har stigit i snitt 10 procent per år har Östeuropafonder noterat en snittavkastning under 1 procent per år sedan 2010. Under 1 procent av fondsparandet finns nu i Östeuropafonder.

“Paradoxalt nog klarade Östeuropafonderna finanskrisen bra, aktiebörserna där återhämtade sig snabbt tillsammans med andra tillväxtmarknader. Men 2011 var det första av fem dåliga år i rad. Efter en botten i början av 2016, då problemen i Ryssland hade blivit extra tydliga, kom till slut ett par rejäla återhämtningar, 2017 och 2019”, skildrar analyschefen.

Coronapandemin har dock fördjupat pessimismen och stängda gränser inom EU försvårar integrationen, menar Jonas Lindmark som även noterar att Östeuropafonder i snitt backat 25 procent i år, vilket är dubbelt så mycket som vanliga Europafonder.

“Kanske är pessimismen idag överdriven? Åtminstone i media är den optimism som 2004 präglade beskrivningen av de nya EU-medlemmarna väldigt avlägsen. Reportage som idag beskriver länderna i Östeuropa domineras av politiska och ekonomiska problem. Allt ifrån en åldrande befolkning och alkoholism till främlingsfientlighet och hot mot demokratin. Men det gäller att skilja på ländernas ekonomi och börsföretagens vinster”, skriver Jonas Lindmark och poängterar att fördelarna från EU-medlemskapet inte verkar vara så stora som optimisterna hoppades, men att det kanske är tillräckliga för att ge ökad ekonomisk tillväxt och stigande företagsvinster i framtiden.

“Alltför stor pessimism ger ofta ett bra köpläge”, avslutar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR