Lannebo Fonder: Ökar på i Bergman & Breving

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lannebo Fonder har ökat sitt innehav i verkstadsföretaget Bergman & Beving till 10,2 procent av kapitalet och 7,5 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande med anledning av att gränsvärdet för antal aktier och röster nu överstiger 10 procent.

Lannebo Fonder hade 9,8 procent av kapitalet och 7,2 procent av rösterna i verkstadsföretaget den 30 juni men har nu gått över 10 procent efter köp om totalt cirka 105.000 aktier den 26 och 27 augusti, det visar statistik från ägardatatjänsten Holdings.

Det är första gången som Lannebo Fonders ägande överstiger 10 procent, sedan fondbolaget dök upp i ägarlistan i slutet av 2001. Lannebo Fonders ägande har däremot varit nästintill obefintlig fram till mitten av 2018 då fondbolaget började trycka på köpknappen, med undantag för en försäljning i slutet av 2019. I mars 2020 köpte Lannebo Fonder över 600.000 aktier och har fortsatt addera aktier under sommaren.

De tre Lannebo Fonder med ett ägande i Bergman & Beving är Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II samt Lannebo NanoCap, visar Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR