AuAg: Lanserar grön ädelmetallsfond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Eric Strand, mannen bakom AuAg fonder, har lanserat sin andra fond. Fonden heter AuAg Precious Green och kommer fokusera aktiedelen, som är 60 procent, mot bolag som ser till och gör det möjligt att skapa en ny grön värld. Det framkommer på AuAg:s hemsida.

Fonden är en blandfond och investerar sammanlagt minst 90 procent i sina två tillgångsslag, bolag med fokus på grön teknik och exponering mot ädelmetaller med fokus på guld. Avgiften för fonden uppges vara 1,4 procent.

Fonden investerar minst 50 procent i aktiemarknaden för att nå en exponering mot bolag som behövs för en värld baserad på grön teknik där fondens strategi är uppdelad i fyra delstrategier - produktion av miljövänlig energi - minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning - energilagring - utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik.

40 procent av portföljen kommer fyllas av guld, något som Eric Strand anser vara ett starkare portföljskydd än obligationer.

Det var under 2019 som Eric Strand startade AuAg Fonder och sin första fond AuAg Silver Bullet. Fonden har sedan lanseringen i början på november 2019 stigit 50,7 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR