Brunswick: Lanserar sin tredje fastighetskreditfond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brunswick Real Estate lanserar sin tredje kreditfond, Brunswick Real Estate Capital III, med investeraråtaganden om 12 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Investerarna utgörs av några av Nordens största institutionella investerare, vilka även investerat i Brunswicks tidigare fonder. Den nya fonden kommer att inrikta sig mot kommersiella fastigheter med tydliga hållbarhetsmål, framkommer det.

Den tredje fastighetskreditfonden kommer, liksom tidigare fonder, vara en obelånad kreditfond som erbjuder finansiering av kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige. Genom en stark institutionell kapitalbas, med investerare såsom Folksam och KLP, kommer fonden att kunna erbjuda fastighetslån med löptider på upp till tio år. En formell första stängning av fonden förväntas under hösten.

“Vår affärsmodell med säker och långsiktig finansiering blir allt viktigare för fastighetsbranschen, som ett alternativ till traditionella banklån och obligationer med kortare löptider”, säger Pontus Sundin, vd Brunswick Real Estate Capital.

“Vi jobbar aktivt för att våra låntagare ska bidra till en mätbart positiv förändring. Förutom de gröna frågorna såsom minskade koldioxidutsläpp och smartare energianvändning vill vi också säkerställa att varje investering leder till förbättringar inom sociala hållbarhetsaspekter”, tillägger Pontus Sundin.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR