Handelsbanken Fonder: Belönas med fyra till Svanenmärkningar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fyra till av Handelsbankens fonder har belönats med Svanenmärkning. Det framkommer på bankens hemsida.

De fyra fonderna som fått en Svanenmärkning är Handelsbanken Sverige Tema, Handelsbanken Sverige Selektiv, Handelsbanken Finland Småbolag och Handelsbanken Europa Småbolag. Sedan tidigare är även Handelsbanken Hållbar Energi, Handelsbanken Hållbar Global Obligation, XACT Sverige och XACT Norden Svanenmärkta.

Totalt har 39 fonder fått en Svanenmärkning, varav 27 i Sverige, följt av 14 i Norge, Finland (12), Danmark (10) och Island (1). Handelsbanken tillsammans med danska Triodos har fått flest Svanenmärkningar och har sex fonder var med miljömärkningen.

Svanenmärkningen är den of?ciella miljömärkningen i Norden och ska vägleda konsumenter till bra miljöval. För att en fond ska kunna bli Svanenmärkt måste 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens vara uppfyllda.

“Det innebär bland annat att minst 90 procent av fondernas direkta innehav ska ha genomgått en hållbarhetsanalys och att man aktivt ska arbeta för att påverka bolagen i fonden att stärka hållbarhetsarbetet. Fonderna ska välja bort branscher som löper stor risk att ha negativ effekt på vår omvärld till exempel fossila bränslen, tobak och kontroversiella vapen. Svanenmärkningen innebär också att förvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i till att utvecklas i en mer hållbar inriktning”, enligt Svanen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR