Skandia: Gör om 4 fonder till fossilfria indexnära fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skandia lanserar indexnära fonder med marknadens lägsta avgifter i hållbarhetskategorin. Samtliga fonder är fossilfria och avgiften är 0,25 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Nu tar vi nästa steg och utökar vårt erbjudande för hållbart sparande genom att göra om fyra av våra indexnära fonder så att de får en låg klimatrisk och hållbarhetsfokus. Ambitionen är att fonderna ska vara bland de främsta ur ett hållbarhetsperspektiv inom kategorin indexnära fonder”, säger Annelie Enquist, vd Skandia Fonder.

De fyra indexnära fonderna som görs om är Skandia Europa Exponering, Skandia Nordamerika Exponering, Skandia Japan Exponering och Skandia Global Exponering med ett sammanlagt förvaltat kapital om 14 miljarder kronor. Fondernas namn, avgift och risknivå behålls men hållbarhetsnivån och jämförelseindex förändras.

Förändringen innebär att bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer utesluts helt. För att vara indexnära krävs därför ett nytt jämförelseindex. Fonderna kommer numera att följa nya jämförelseindex som Skandia utvecklat i samarbete med MSCI, där bolag på Skandias exkluderingslista för fonder med hållbart fokus utesluts.

“Fonderna kommer använda vår investeringsprocess för hållbar indexnära förvaltning. Det betyder att bolag med starkare hållbarhetsprofil ges en högre vikt och bolag med svagare hållbarhetsprofil ges en mindre vikt i fonderna”, säger Andreas Detterfelt, chef för aktieförvaltning på Skandia.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR