Falcon Funds: Betalar tillbaka 335 miljoner kronor till pensionssparare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pensionsmyndigheten är överens med Falcon Funds förvaringsinstitut, Bank of Valletta, och försäkringsbolag om utbetalningar av sammanlagt 32,5 miljoner Euro, motsvarande cirka 335 miljoner svenska kronor, till drabbade pensionssparare och pensionärer. Pengarna återförs till drabbade sparare och pensionärer under hösten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Pensionsmyndigheten har arbetat med att försöka minimera skadorna för pensionsspararna samt försökt få tillbaka så mycket pengar som möjligt sedan de omfattande oegentligheterna i fondbolaget Falcon Funds uppdagades, framkommer det.

“De uppgörelser vi har nått ger tillbaka cirka 335 miljoner kronor till pensionsspararna. Uppgörelserna är en framgång för Pensionsmyndighetens arbete att få tillbaka pengar till våra pensionssparare och pensionärer. De ökar också tilltron till det europeiska fondregelverket då fondbolagets förvaringsinstitut och försäkringsbolag nu tar visst ansvar för att bedrägeriet kunde begås”, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

“Medarbetare på Pensionsmyndigheten och de advokater vi anlitat har arbetat hårt för den här framgången. Nu fortsätter vi att arbeta för att de som låg bakom bedrägerierna i Falcon Funds ska tvingas betala tillbaka det som de orättfärdigt tillskansat sig. Jag hoppas att de rättsliga processer som vi respektive Ekobrottsmyndigheten driver, på sikt ger pensionsspararna upprättelse så att förtroendet för vårt svenska pensionssystem upprätthålls”, tillägger han.

Pengarna kommer återbetalas i proportion till hur mycket varje sparare och pensionär har förlorat på grund av bedrägeriet i Falcon Funds och Pensionsmyndigheten kommer exempelvis ta hänsyn till vid vilka tider som spararna ägde fondandelar och hur stora innehaven var.

“På så sätt kommer även de som hann sälja sitt innehav innan fonderna sades upp från Pensionsmyndighetens fondtorg att få del av återvunna medel”, framkommer det.

Pensionsmyndigheten sätter in pengarna på drabbade sparares och pensionärers konton senare i höst.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR