Fastigheter: "Kontorsljusen är inte helt släckta ännu"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Covid-19 har vänt hela världen upp och ned, men trots att fler människor jobbar hemifrån betyder inte det att kontorsdöden står inför oss. Det skriver Funds Europe.

“Trots att vi står inför en accelererande trend mot mer flexibelt arbetande håller inte kontorslokalerna på att dö ut helt och hållet ännu. Det är snarare hur företag kommer att använda kontoren som står inför en förändring”, kommenterar Paul Kennedy, chefsstrateg och portföljförvaltare för europeiska fastigheter på JP Morgan Asset Management.

Paul Kennedy menar att dagens teknologi visat att det är fullt möjligt för många att helt arbeta hemifrån - men vi vill helt enkelt inte. Samtidigt är kontorshyror i många fall väldigt höga och flera företag kommer att se över hur de utnyttjar lokalerna.

Gunnar Herm, Europeisk chefsstrateg på UBS-AM Real Estate & Private Markets, instämmer och konstaterar att det inte är särskilt troligt att företag kommer att gå över till hemarbete helt och hållet, däremot kommer distansarbete att bli mer accepterat och standardiserat.

Kontor står för en betydande del i fastighetssektorn, exempelvis 54 procent av fastighetsfonderna i Tyskland består av kontorsfastigheter.

Trots att distansarbete har visat sig fungera väldigt bra, och många troligtvis uppskattat att de inte behövt pendla i rusningstrafik, så är livet genom en skärm inte samma sak som att träffa folk på riktigt, skriver Funds Europe.

“Många människor som bor i städer längtar efter att få komma tillbaka till kontoret, om än inte på heltid och med mer flexibilitet än tidigare”, sade Paul Kennedy och tillägger att gå till ett kontor bidrar till bättre mental hälsa och relationsbyggande och att det alltid kommer finnas ett behov för kontor i storstäder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR