Fonder: Adrigo Hedge fusioneras med Adrigo Small & Midcap L/S

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Adrigo Hedge kommer att slås ihop med Adrigo Small & Midcap L/S den 1 oktober. Det framgår av ett pressmeddelande.

“I syfte att renodla vårt fonderbjudande och effektivisera förvaltningen har vi tagit beslut om en sammanslagning mellan Adrigo Hedge och Adrigo Small & Midcap L/S. Fusionen kommer att ske den 1 oktober 2020 och innebär att Adrigo Hedge kommer att upplösas och andelsägare som väljer att följa med i fusionen kommer att få nya andelar i Adrigo Small & Midcap L/S”, framkommer det.

East Capital förvärvade Adrigo November 2019 och det var även i samband med detta som Staffan Östling, förvaltare för Adrigo Small & Midcap L/S, tog över förvaltningen för Adrigo Hedge.

Adrigo Hedge har stigit 55 procent sedan start 2006. Sett till i år har fonden backat nästan 8 procent och var som mest ned 20 procent i mars. Adrigo Small & Midcap L/S är däremot upp nästan 13 procent i år och har avancerat 49 procent sedan start 2017.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR