Förvaltarbarometer: Ljusare marknadsutsikter enligt förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I Fondbolagens förenings andra upplaga av Förvaltarbarometern landar indexet på 65, vilket är åtta enheter högre än föregående kvartal. Det framgår av ett pressmeddelande.

Svaren på fyra huvudfrågor vägs i Förvaltarbarometern samman till ett index från 0-100, där ett index över 50 betyder att fler respondenter är positiva än negativa. Frågorna har den här gången besvarats av 16 fondbolag mellan 21 och 25 augusti.

Tio av 16 förvaltare svarade att marknadsutsikterna är positiva, vilket är lika många som svarade att marknadsutsikterna kommer att vara bättre om ett halvår jämfört med hur det är i dagsläget.

“Vi räknar med att hösten kommer fortsätta att präglas av covid-19 där marknaden slits mellan hopp (vaccin på gång och möjligen snart en peak i antal fall) och förtvivlan (om mer omfattande nedstängningar sker blir det enorma negativa ekonomiska konsekvenser). Sker det sistnämnda faller börsen eftersom vare sig värderingar eller nuvarande estimat ger utrymme för besvikelser. Vi tror dock snarare på en mer positiv ton, och att de leder till rotation till mer värdeaktier (från tillväxt). Således mer rotation än mer bränsle för börsen som helhet”, kommenterar John Hernander, Chief Investment Officer Nordic, Finnish and Swedish Equities på Nordea Fonder.

Vad gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret svarar två att den kommer att utvecklas negativt. Fem av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt och nio att den kommer utvecklas positivt.

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt är majoriteten av förvaltarna positiva. 13 stycken tror att utvecklingen kommer att vara positiv, medan två förvaltare tror att utvecklingen kommer vara mycket positiv och en förvaltare tror varken på en positiv eller negativ utveckling.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR