Morningstar: "Ökad IT-optimism ger större risk" - Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Både i Stockholm och USA har IT-aktierna dragit iväg och ser ut att bli årets vinnare. Men hög värdering av företagens vinster ger större risker för besvikelse. I framtiden kommer avkastningen att bli låg. Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige.

IT-fonder har gått väldigt starkt under 2020 med en genomsnittlig värdeökning på 24 procent, de i topp har stigit nästan dubbelt så mycket. Detta samtidigt som USA-fonderna stigit 2 procent och Europafonderna i snitt backat 10 procent, redogör Jonas Lindmark.

De fem största amerikanska IT-bolagen, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook och Amazon, har sett sina aktiekurser rusa under året och detsamma gäller för många små IT-företag på Stockholmsbörsen vars aktiekurser stigit mer än 100 procent.

“Några har börsvärde över 10 miljarder kronor och är därmed ofta stora innehav i aktiefonder: Sinch, Stillfront, Embracer och Evolution Gaming. I snitt har de tio största svenska teknikbolagen ett p/e-tal på 64, enligt en analys i Dagens Industri”, förklarar analyschefen.

Vad som ligger bakom uppgången menar Jonas Lindmark är tvetydig, å ena sidan argumenteras att coronapandemin ökat efterfrågan på IT-lösningar medan andra ser uppgången som en bubbla likt 1999.

“Rent matematiskt så betyder nämligen en dyrare aktie att värderingen av framtida kassaflöden och utdelningar stiger, vilket allt annat lika betyder att avkastningen någon gång i framtiden kommer att bli lägre. Risken på kort sikt blir helt klart större, eftersom en skandal eller ett myndighetsbeslut slår hårdare mot en optimistisk värdering. Erfarenheten från när IT-bubblan sprack år 2000 är att de största och bästa företagen klarade sig, men det tog ofta över tio år innan deras aktiekurser återhämtade sig och passerade de tidigare rekorden. Ericsson har fortfarande inte återhämtat börsraset”, skildrar Jonas Lindmark.

Utrymmet för avkastning till aktieägare på lång sikt är begränsad till ungefär 5 procent per år, förklarar analyschefen och påpekar att börsvärdet fundamentalt sett inte kan frikopplas från den reala ekonomins storlek.

“Brant stigande aktiekurser idag betyder därför en flackare kurva framöver. En åldrande befolkning med stort behov att pensionsspara ger sänkta avkastningskrav, men det betyder inte att nästa generation kommer att betala lika mycket”, skriver han.

Jonas Lindmark resonerar även kring huruvida IT-företagen verkligen kommer lyckas så mycket bättre efter att en eventuell framgångsrik global vaccinering gör att människor världen runt kan återgå till sina tidigare liv.

“Risker som tidigare skrämt investerarna finns kvar, som att mer optimistiska konsumenter skapar inflation eller att handelskriget mellan USA och Kina förvärras. Och erfarenheten från till exempel fjärde kvartalet 2018 är att IT-aktierna då faller mer än snittet”, avslutar Jonas Lindmark.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR