AP-fonder: Regeringen vill ge friare tyglar på börsen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Regeringen vill med anledning av covid-19-pandemin tillfälligt möjliggöra för en högre ägarandel för AP-fonderna under coronakrisen än vad dagens placeringsregler tillåter. Ett förslag har skickats på remiss till Lagrådet. Det skriver TT, enligt Dagens Industri.

“Syftet är att ytterligare förbättra AP-fondernas investerings- och avkastningsmöjligheter och att utnyttja långsiktigheten i förvaltningen bättre i tiden av ekonomisk oro som covid-19-pandemin orsakar”, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Regeringen vill att Första-Fjärde AP-fonderna, om de bedömer att det är till nytta för pensionssystemet, tillfälligt ska få överskrida den röstandelsbegränsning som finns i gällande placeringsregler när det gäller enskilda svenska aktiebolag noterade i Sverige.

Den del som överskrider begränsningen på 10 procent av röstetalet måste dock förvärvas i en nyemission och innehaven ska inte få överstiga 15 procent av röstetalet. Och den del som överskrider det befintliga taket på 10 procent av röstetalet ska avvecklas senast sju år efter förvärvet.

Regeringen har förankrat förslaget med företrädare för partierna i pensionsöverenskommelsen och vill att lagändringen träder i kraft den 1 november i år och upphör att gälla i juni 2021.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR