Fonder: Hälften av alla nystartade ETF:er 2020 är hållbara

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Passiva fonder med anknytning till ESG har dragit in majoriteten av det nya kapitalet i Europa under 2020, då allt fler investerare försöker hitta bolag som de anser agerar hållbart. Det skriver Reuters och hänvisar till Citi.

Hälften av ETF:erna som lanserades i Europa, Mellanöstern och Afrika under 2020 hade en koppling till ESG och totalt 4,2 miljarder dollar gick till de 52 nya fonderna. Detta kan ställas i jämförelse mot 3,8 miljarder dollar som allokerades till fonder som inte hade en ESG-koppling.

“I USA gick dock endast 12 procent av insättningarna till ESG-kopplade fonder och bara 3,7 procent i Asien”, skriver Reuters.

Efterfrågan för ESG-investeringar har exploderat under de senaste åren, framförallt i Europa, då företag som fått höga betyg i diverse ESG-kriterier tenderat att överprestera på långt sikt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR