Fonder: Finanskändisar startar hedgefond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Anna Svahn, Martin Sandquist, Karl-Mikael Syding och Peter Dahlberg, som alla har erfarenhet från finansbranschen, har lanserat hedgefonden Antiloop Hedge med fokus på ädelmetaller och råvaror.

“Vårt fokus är bland annat ädelmetaller och råvaror, ett tillgångsslag som vi tycker att finansbranschen har förbisett under en lång tid. Vi tror att det finns goda förutsättningar för att lyckas med detta”, säger Anna Svahn till Realtid.

Antiloop Hedge har en multistrategisk inriktning med sju strategier som bygger på olika idéer och områden, framkommer det.

“Vi har strategier med låg korrelation till båda varandra och till börsen. Vi är medvetna om pressen på branschen och att fonder har lagts ned bara senaste året, men vår investeringsapproach skiljer sig också från dem”, säger Anna Svahn.

Enligt medgrundaren kommer de initialt börja med såddkapital i form av ett antal tiotals miljoner kronor från Martin Sandquist och Peter Dahlberg, för att sedan ta in mer kapital från “friends and family”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR