Fonder: Kvinnliga förvaltare har utklassat de manliga i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonder styrda av minst en tredjedel kvinnor har utklassat manliga hittills i år. Det visar en analys från storbanken Goldman Sachs, skriver Dagens Industri och hänvisar till Financial Times.

Goldman Sachs har analyserat 496 fonder som tillsammans har tillgångar på 2,3 miljarder miljarder där endast 14 av fonderna i den mansdominerade branschen har ett helt kvinnligt arbetslag. Goldman Sachs inkluderade därmed även 49 fonder där en tredjedel av arbetsstyrkan klassas som kvinnlig. Övriga 380 var 100 procent manligt styrda. Hittills i år har de kvinnligt klassade fonderna backat 57 baspunkter medan de manliga rasat 164 baspunkter.

“Även om man gör en riskjustering har de kvinnliga fonderna utklassat de manliga”, säger David Kostin, chef för aktiestrategi vid banken.

Den bästa bland de helkvinnliga fonderna är JP Morgans “Tax Aware fund”, med förvaltaren Susan Bao i spetsen. Hittills i år har den utklassat benchmark med 27 procentenheter.

Baillie Giffords “US equity growth fund”, som har ett mixat lag, har gått allra bäst med ett avancemang på 55 procentenheter.

Enligt David Kostin kan utklassningen delvis förklaras med viktfördelningen inom IT och bank samt att kvinnliga fonder även har haft en mindre övervikt på banksektorn jämfört med de manliga motsvarigheterna.

“Fonder som förvaltas av minst en tredjedel kvinnor har en mindre undervikt i IT jämfört med de manliga fonderna”, kommenterar David Kostin till Financial Times.

Goldman Sachs undersökning motsäger en tidigare studie av Morningstar från 2018, som visade att kön inte påverkade fondens prestationer.

Sarah Bush, forskningsledare vid Morningstar, säger till Financial Times att de planerar nya studier med kön och etnicitet som parametrar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR