• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: +0,75% i aug, minskat duration

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Credit Opportunities steg med 0,75 procent under augusti. Därmed har fonden åstadkommit en positiv avkastning om 2,31 procent sedan årsskiftet. Siffrorna gäller i basvalutan euro.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Bastian Gries, Matthias Lackmann och Haiyan Ding.

Månaden präglades av en stabil utveckling på räntemarknaderna drivet av minskade spreadar. Det mer riskfyllda sentimentet fick stöd av förbättrad ekonomisk statistik, som i sin tur förbättrats till följd av att ekonomier återigen öppnade upp och positiva nyheter kring vaccin.

“Det här vägdes dock emot stigande infektionstal och striktare åtgärder i vissa länder”, skriver förvaltarna.

Under augusti minskade spreaden i investment grade-bolag med 14 baspunkter och high yield-räntor minskade 42 punkter. Tyska 10-åringen steg 12 punkter till -0,40 procent, och amerikanska 10-åringen steg 16 punkter till 0,70 procent. Fonden har störst exponering mot BBB-rating, med 34,7 procent, följt av BB (29,8) och B (20,9), framgår det av rapporten. Största geografiska exponering är mot Frankrike, USA och Tyskland och sett till sektorer väger telekommunikation, basindustri och sjukvård tyngst.

image

Fondens exponeringen sett till sektorer och länder, per den 31 augusti. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden har under månaden ökat sin exponering mot AT1 och företagshybridobligationer, som förvaltarna menar fortsatt ser attraktiva ut och bör gynnas av återhämtningen i ekonomin framöver. Durationen reducerades under månaden, då trenden för fallande räntor tappat momentum, meddelar förvaltarna.

ODDO BHF Credit Opportunities hade vid utgången av auusti 261 innehav. Nedan följer de tio största positionerna:

image

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR