• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Active Small Cap: 3,9% upp i småbolagsfonden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap steg under augusti med 3,9 procent, och noterar därmed en uppgång om 6,0 procent sedan årsskiftet, båda i basvalutan euro. Jämförelseindex MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR) levererade 5,2 procent uppgång under augusti, men är fortfarande på -8,2 procent sedan årsskiftet.

Det rapporterar Guillaume Chieusse, Maxime Prodhomme och Armel Coville i en månadsrapport för augusti. ODDO BHF Active Small Cap är en europeisk småbolagsfond med fokus på små- och medelstora bolag, som helst ska ha undervärderade tillväxtprofiler och erbjuda ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning, enligt rapporten.

image

Utveckling för fonden (turkos) och jämförelseindex (blå) sedan lansering i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Bakgrunden till fondens starka uppgång under augusti förklarar fondförvaltarna med starka resultat från fram för allt finska teknikbolaget Crayon, spanska energibolaget Solaria och tyska teknikbolaget PVA Tepla. På nedsidan nämner de istället Draegerwerk, Talenom och Dialog Semi.

Fonden utgörs av 63 innehav, med störst geografisk exponering mot Frankrike, Sverige och Tyskland. Sett till sektorer väger hälso- och sjukvård, teknik och industri tyngst. Bolagets största innehav är franska energiproducenten Albioma, ett bolag som fondförvaltarna ger sin fördjupade syn på i rapporten:

“Albioma är en energiproducent inom biomassa och solenergi. Bolaget har unika partnerskap med sockerproducenter, och köper restprodukter från sockerrör för att producera energi, och på senare år har även segmentet solenergi utvecklats”, skriver fondförvaltarna, och rapporterar att Albioma har påverkats mycket lite av Covid-19.

Energiproducenten har redovisat 4 procent försäljningsökning och 19 procent ökning av EBITDA under första halvåret, framgår det av rapporten.

“Innan 2023 ska Albioma investera mellan 450 och 650 miljoner euro för att öka sin produktionskapacitet, och därmed få möjlighet att expandera internationellt till Latinamerika och Sydostasien”, skriver fondförvaltarna om bolagets framtid.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR