ODDO BHF Artificial Intelligence: +2,8% i aug, undervikt cykliskt & Apple tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence ökade med 2,8 procent i augusti i basvalutan dollar, vilket innebär en uppgång om 9, procent hittills i år. Fondens jämförelseindex (100% MSCI World NR USD) steg i sin tur 6,7 procent under månaden och har därmed återhämtat årets tapp och noteras på plus 5,3 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en månadsrapport, där fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi kommenterar:

“Globala aktiemarknader fortsatte rusa i augusti och fonden underpresterade sitt jämförelseindex markant. Augusti satte därmed punkt för en tio-månader lång period av överprestation.”

image

Fondutveckling (turkos) mätt från basen 100 sedan start i mars 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Att fonden underpresterade sitt index hänför förvaltarna till fondens undervikt mot cykliska sektorer, exponeringen mot halvledarsektorn samt undervikten mot Apple. Sett till enskilda aktier tyngde Media Tek och Lam Research utvecklingen. Media Tek straffades av den senaste utvecklingen i svartlistningen för Huawei medan Lam Research presenterade något grumligare utsikter för sitt minnessegment.

Om man i stället ser till de innehav som gick starkt under månaden nämner förvaltarna Nintendo och Alibaba. Utöver dessa noterar de även att innehav inom media & underhållning samt läkemedel utvecklades bra.

image

Fondens sektorexponering i procent (till vänster) samt redogörelse för över- respektive undervikter i olika sektorer (till höger). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Vid månadsskiftet augusti/september innehöll ODDO BHF Artificial Intelligence 60 aktier. Störst vikt i portföljen hade Apple med 2,2 procent, följt av Taiwan Semiconductor (2,0), Wuhu Shunrong (1,9), Hangzhou Hikvision (1,9) och Alibaba (1,9).

Klart störst portföljexponering återfinns i USA, där 59,0 procent av kapitalet är placerat. Därefter märks Kina med 7,5 procent, Japan (6,8), Taiwan (5,2) samt Israel (3,3). Börsvärdena på de företag som ägs i fonden ligger på 31 miljarder dollar, sett till medianvärde. Fonden hade 141,3 miljoner dollar under förvaltning per den 31 augusti 2020.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR