Sharing Alpha: Färre fonder i hedgefondtoppen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen där professionella fondköpare (fund selectors) från 74 länder betygsätter fonder och även kan bygga upp fiktiva portföljer, har publicerat sin månadsstatistik för augusti.

Nedan följer en lista över de hedgefonder med högst snittbetyg på en femgradig skala, hur många användare som har lämnat betyg samt huruvida betyget har rört sig upp, ned eller är oförändrat jämfört med föregående månad. Jämfört med föregående månad är det betydligt färre fonder med i hedgefondtoppen, endast sex fonder mot nio föregående månad. Endast fonder som finns till försäljning i Norden är inkluderade.

Fondnamn Betyg Antal Föregående
Schroder GAIA Two Sigma Diversified 4.76 22 Oförändrad
Janus Henderson United Kingdom AbsRet 4.67 7 Oförändrad
BNY Mellon Global Real Return Fd (EUR) 4.51 5 Upp
JPM Global Macro Opportunities 4.49 20 Upp
Eleva Eleva Abs Ret Europe 4.40 6 Ned
GAM Systematic Alternative Risk Premia 4.07 16 Ned

Vid sammanställningen tar Sharing Alpha bara hänsyn till betyg som satts av användare som kan identifiera sig som professionella fondköpare. Vem som helst kan tekniskt sett skapa ett konto på plattformen och betygsätta fonder, men för att betyget ska räknas med krävs denna verifiering.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR