• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: +1,8% under en starkt augustimånad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den ekonomiska påverkan av fortsatt spridning av coronaviruset förefaller avtagande och motverkas av stimulanser. Detta medför fortsatta signaler om en återhämtning i världsekonomin vilket tillsammans med företagsrapporter som överträffar förväntningar och stimulanser som ger brist på alternativ gör att det är ett positivt klimat i aktiemarknaderna med stigande riskaptit.

Så inleder Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC Avkastningsfond, en månadsrapport för augusti. Fonden noterade en månadsavkastning på 1,8 procent och har därmed nästan återhämtat hela årets tapp (-0,2 procent sedan årsskiftet).

image

Utveckling för IKC Avkastningsfond sedan starten i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

“Positiv utveckling på marknaderna i omvärlden och gott om likviditet att placera ger styrka till utvecklingen i den svenska företagsobligationsmarknaden”, konstaterar förvaltaren.

Enligt Lars Bredenberg har marknadsaktiviteten tagit fart igen efter sommaren och en stark marknadsutveckling medför att företag nu har möjlighet att emittera till bra villkor. Han meddelar att efterfrågan har varit hög och Avkastningsfonden deltog bland annat när K2A och Arwidsro emitterade gröna obligationer. Utöver detta uppges fonden även ha gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det uppstått möjligheter och för att hantera likviditet.

Vad gäller fondens enskilda innehav har det varit en bred återhämtning med positiva avkastningsbidrag från nästan alla innehav, framkommer det. Några få undantags nämns dock, såsom konvertibeln från Arise som påverkades av aktieutvecklingen och Sono Group som kom med en relativt svag rapport.

“Annars var det överraskande starka rapporter som medförde stark utveckling för bland andra Allgon, Euroflorist och Hedin Bil medan Sirius gynnades av ny ägarstruktur, Qliro av kapitaltillskott och Marginalen Bank utnyttjar rätten att återköpa en obligation”, skriver Lars Bredenberg.

Trots att det för tillfället är en stark marknad med tilltagande riskaptit påpekar förvaltaren att det fortfarande finns risker kring smittspridning och konjunkturutvecklingen.

image

IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av juli. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR