• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +2,6% i aug, teknologi & verkstad i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter European Growth avancerade 2,6 procent i sin basvaluta euro under augusti, medan dess jämförelseindex (FTSE World Europe) steg med 3,0 procent. Hittills i år noteras därmed en nedgång om 0,6 procent för fonden, att jämföra med en nedgång om 10,8 procent för index.

Det framgår av en månadskommentar från Mark Nichols och Mark Heslop, som förvaltar Jupiter European Growth.

image

Utveckling för fonden och jämförelseindex de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Fondens huvudsakliga positiva avkastningsbidrag under månaden kom från sektorerna teknologi och verkstad, medan hälsovård och råvaror gav det svagaste bidraget. Att fonden inte äger samhällsnyttiga bolag eller telekom bidrog positivt till den relativa avkastningen, enligt kommentaren.

Eurofins Scientific och Kingspan slog förväntningarna

På bolagsnivå kom ett betydande avkastningsbidrag från Eurofins Scientific, vars andra kvartal präglades av högre marginaler än väntat och därmed en rapport som slog konsensusestimaten, enligt förvaltarna. Mark Nichols och Mark Heslop benämner bolaget som en världsledare inom testning av mat- och läkemedelsprodukter samt inom miljörelaterade laboratorietjänster, och uppger att en guidning av en femprocentig organisk tillväxt för året bekräftades under perioden.

Ett annat märkbart positivt bidrag kom från byggmaterialbolaget Kingspan, vars resultat för det första halvåret uppges ha överträffat förväntningarna samtidigt som bolaget dock endast gav begränsad guidning till följd av den pågående osäkerheten. Kingspan förväntar sig samtidigt att EU:s stora gröna stimulanspaket kommer att stödja utsikterna på längre sikt, enligt förvaltarna.

Bättre utsikter gav kursuppgångar trots lägre försäljning

Även resetjänstebolaget Amadeus IT hade en positiv kursutveckling under månaden, trots brant fallande flygbokningar. Förvaltarduon meddelar att det andra kvartalet sannolikt innebar en lågpunkt för bolaget. De bedömer att accelererande kostnadsskärningar samt en nyligen genomförd kapitalrunda bör sätta Amadeus IT i en bättre position än sina högre skuldsatta konkurrenter, för att kunna dra nytta av de möjligheter som kan uppstå i marknaden.

Vidare steg Adidas på börsen då försäljningen i det andra kvartalet sjönk mindre än förväntat och bolaget kände sig tryggt nog att ge guidning för det tredje kvartalet, enligt förvaltarna, som menar att Adidas är fortsatt väl positionerat i den strukturellt växande sportproduktmarknaden, samtidigt som ett antal affärsinitiativ bör föra med sig högre marginaler.

Covid-19 gäckade innehavstrio

Mark Nichols och Mark Heslop meddelar att samtliga noterbara negativa avkastningsbidrag under månaden var relaterade till pandemin. Biomeriuex sjönk då konkurrenter är på väg att lansera antikroppstest, Grifols backade då ökande covid-19-fall i USA lär leda till inbromsande plasmainsamlingsaktivitet (även om efterfrågan på plasmaprodukter alltjämt är stark), och Grenke tappade mark i takt med högre riskprovisioner för lån och lägre leasingvolymer, enligt kommentaren.

Andra kvartalet bättre än befarat

Gällande den rapportsäsong som nu är avverkad konstaterar förvaltarna att resultaten inte var riktigt så illa som analytikerna hade befarat och att en ökad benägenhet från bolagen att ge någon form av guidning har tagits emot positivt av marknaden. Pandemin uppges inte ha fått förvaltarna att förändra sin investeringsprocess, utan fokus ligger fortsatt på företag med starka ekonomiska vallgravar, vilket medger uthålliga konkurrensfördelar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR