• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +1,32% i aug, beredda på volatilitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden ODDO BHF Euro High Yield Bond steg med 1,32 procent i augusti sett till basvalutan euro, och noterar därmed -0,85 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) steg med 1,43 procent, vilket innebär -2,25 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Alexis Renault och Frauke Wolkewitz, som meddelar att spreadarna på den europeiska high yield-marknaden kontraherade med 42 baspunkter och avslutade månaden på 469 baspunkter, det vill säga 4,69 procent högre än riskfri ränta.

image

Utveckling för fonden (turkos) och jämförelseindex (mörkblå) sedan fondstarten år 2000. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Risk-på-stämningen fick stöd av bättre ekonomiska data tack vare återöppnandet av ekonomin samt positiva nyheter om vaccinframsteg. Det här var delvis kontrabalanserat av ökande infektionstakt och restriktiva åtgärder i vissa länder”, skriver förvaltarna.

Pandemin slagit olika beroende på bransch

Alexis Renault och Frauke Wolkewitz konstaterar att rapportsäsongen avseende det andra kvartalet har bjudit på en blandad bild, med resultat som har varit svaga men bättre än väntat i många fall. Företagens aktivitetsnivå har efter återöppnandet i vissa branscher närmat sig de nivåer som gällde innan pandemin, medan andra branscher som drabbats hårdare upplever mer långvariga effekter, enligt förvaltarna.

Primärmarknaden var inaktiv under semestermånaden augusti och ODDO BHF Euro High Yield Bond uppges ha behållit sin risknivå under perioden.

Fortsatt undervikt cykliskt, hög volatilitet väntar

“I ljuset av de nuvarande utsikterna för ekonomin och olika branscher har fonden hållit fast vid undervikter i cykliska och särskilt drabbade sektorer som resor & nöjen, byggnad och bilar, samt övervikter i sektorer som är mindre påverkade av den ekonomiska effekten av coronaviruset. Portföljens beta är nära 1”, skriver Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

Förvaltarna bedömer att hög volatilitet är att vänta framöver, då osäkerheterna kring coronaviruset, ekonomins återhämtning, individuella bolagsresultat och det kommande presidentvalet i USA är stora. I denna marknadsmiljö är krediturval av högsta vikt, konstaterar de.

image

De tio emittenter med störst vikt i fondens portfölj per den 31 augusti 2020. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR