• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities: +1,6% i aug, sällanköpsvaror tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S steg 1,6 procent i augusti. Hittills i år noteras en nedgång om 20,4 procent. Det framgår av en månadsrapport med förvaltarkommentar från Staffan Knafve.

image

Fondutveckling sedan starten 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

“Kommunikationstjänster och informationsteknologi bidrog mest positivt medan innehaven i sällanköpsvaror stod för det största negativa bidraget. Fondens långa positioner gav ett bidrag på 3,1 procent medan korta innehav belastade utvecklingen med 1,5 procent räknat i kronor”, skriver Staffan Knafve.

Bäst avkastning i augusti kom från Square Enix och Veoneer, medan ICB och kortpositionen i Tesla var de innehav som påverkade fonden mest negativt.

Bra rapporter & samarbeten lyfte Square Enix & Veoneer

Japanska spelutvecklaren Square Enix levererade en kvartalsrapport som överträffade förväntningarna när bolaget bland annat redovisade en försäljningsökning på 63 procent under kvartalet, meddelar förvaltaren.

“Efterfrågan på underhållning i hemmet har stigit till följd av att många stannar hemma och väljer bort andra fritidsaktiviteter till förmån för till exempel video- eller mobilspel”, poängterar Staffan Knafve.

Veoneer inledde under månaden ett samarbete med Qualcomm om skalbara lösningar för förarstöd och självkörandesystem och analytiker reagerade positivt på skalbarheten i projektet och bredden i applicerbarhet från budget- till lyxbilar.

Teslas kursrusning tyngde

Kortpositionen i Tesla nämns som fondens sämsta bidragsgivare under augusti. Dagen före aktiespliten som Tesla genomförde under månaden rusade aktiekursen, vilket fick bolagets börsvärde att stiga med 51 miljarder dollar.

“I jämförelse tog det sju år för bolaget att nå ett börsvärde motsvarande samma summa. Aktien har nu stigit med över 1 000 procent de senaste tolv månaderna, samtidigt som försäljningen ökat med 3 procent under samma period”, förklarar förvaltaren och noterar att bolaget nu har ett börsvärde som är högre än de fem största biltillverkarna i världen tillsammans, trots att bolaget bara står för en bråkdel av den globala bilförsäljningen.

En annan negativ bidragsgivare var Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) som i sin rapport redovisade en nettovinst som minskat med 11 procent över ett år.

Rotation i sikte?

Staffan Knafve menar att investerare tycks ha delat upp världens bolag i å ena sidan de som gynnas av en ökad digitalisering till följd av pandemin och de låga räntorna, och å andra sidan de som riskerar att drabbas av en utdragen svag ekonomisk återhämtning och en förändrad näringslivspolitik.

“Även om denna inställning i stor utsträckning är förståelig anser vi att detta redan är mer än väl diskonterat i aktiekurserna, det vill säga att de ‘gynnade’ bolagen har blivit allt för högt värderade samtidigt som de ‘missgynnade’ tvärtom blivit för billiga”, resonerar förvaltaren.

Om man bortser från aktiekursutvecklingen och kollar på den fundamentala utvecklingen i portföljbolagen menar han att bilden blir betydligt ljusare. Rapporterna för det andra kvartalet var överlag bättre än väntat och innehav inom sektorer såsom bank och olja, där reserveringar och nedskrivningar tyngde, överraskade de underliggande resultaten även positivt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR