Fonder: 9,1 miljarder till fonder i augusti

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettosparandet i fonder uppgick i augusti till 9,1 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i aktiefonder medan korta räntefonder och långa räntefonder uppvisade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 183 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till 5.039 miljarder.

image

Nettosparande i fonder 2020. (Källa: Fondbolagens förening)

“Efter en historisk skakig vår är nu svenska sparares fondförmögenhet tillbaka omkring rekordnivåer. Fondspararna fortsätter, likt föregående månad, att satsa på Sverigefonder och branschfonder”, kommenterar Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även i augusti var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg, under månaden, med 3,7 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 13,3 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i branschfonder och Sverigefonder, följt av globalfonder.

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 5,4 miljarder kronor medan långa räntefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 0,7 miljarder kronor, dock gjordes under månaden nettoinsättningar i företagsobligationsfonder på 1,5 miljarder.

Av den samlade fondförmögenheten var 3.087 miljarder (motsvarande 61 procent) placerade i aktiefonder, vilket är i linje med månaden innan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR