Fonder: "Aktiva aktieförvaltare klarat sig bra 1h" - Lyxor

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I genomsnitt slog 53 procent av de aktiva aktiefonderna sina jämförelseindex under det första halvåret 2020. Ränteförvaltare underpresterade däremot då endast 33 procent slog jämförelseindex, efter att ha varit oförberedda på rallyt som kom till följd av centralbankernas stimulanser. Det konstaterar Lyxor Asset Management i sin rapport “Active-Passive Navigator” på torsdagen.

“Ett stort antal aktieförvaltare har lyckats navigera väl under ett av de mest volatila marknadslägen vi skådat i modern tid. Från ett ränteperspektiv har det har dock varit mindre övertygande. Över en längre tidsperiod blir det tydligt att det är en svår övning för de flesta att generera överavkastning. En robust ram för tillgångsallokering är avgörande för att identifiera potentiella överpresterare över en längre tid. Passiva investeringsverktyg som ETF:er kan vara användbara när alpha är svårare att hitta”, kommenterar Vincent Denoiseux, Forskningschef på Lyxor Asset Management.

I täten för de aktiva aktieförvaltarna återfanns fondförvaltare inom small-cap med en genomsnittlig överprestation på 70 procent.

“Aktiva fondförvaltare utmanades av det politiska läget (främst handelskriget mellan USA och Kina samt Brexit) under 2019, men resultaten under det första halvåret av 2020 visar på att de har kunnat navigera de unika omständigheterna och konsekvenserna av Covid-19-pandemin mer stabilt”, skriver Lyxor och konstaterar att framgångsrika småbolagsförvaltare kunde dra nytta av sektorrotationen som följdes av den stora försäljningen av småbolag under kraschen.

Förvaltare inom storbolag var mer ojämn och amerikanska fonder hade det kämpigt samtidigt som europeiska och japanska förvaltare navigerade sig igenom den växande aktiespridningen, vilket återspeglar de ojämna sanitära och ekonomiska reaktionerna på pandemin.

Aktiva ränteförvaltare hade det svårare att navigera under pandemin och endast 33 procent av fonderna slog sitt jämförelseindex.

“De flesta förvaltare misslyckades med att hålla jämna steg med de rekordstora monetära och finanspolitiska stimulanserna världen över, vilket medförde avkastning till lägstanivåer samtidigt som obligationspriser avancerade. Statliga och flexibla förvaltare hade det svårast, särskilt dem verksamma i USA där endast 21 procent av statsägda fonder slog jämförelseindex”, skriver Lyxor.

Samtidigt lyckades High yield-förvaltare parera osäkerheten bättre, Euro-High yield lyfts särskilt fram efter att 51 procent lyckats slå sitt jämförelseindex.

Forskningsteamet på Lyxor ETF har också utvärderat aktiva förvaltares prestation över en längre period. Under en kontinuerlig femårsperiod har både aktie- och ränteförvaltare konsekvent haft problem med att överträffa sina jämförelseindex (36 respektive 19 procent). Detta betonar vikten av dynamisk tillgångsallokering och en stark fondvalsprocess, konstaterar Lyxor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR