Fonder: SEB fusionerar två asienfonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB Asienfond Småbolag ex Japan kommer sammanläggas med SEB Asienfond ex Japan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sammanläggningen genomförs den 16 oktober 2020 och skälet bakom sammanläggningen är att uppnå synergieffekter och en effektivare förvaltning, meddelar SEB.

Den mottagande fonden, SEB Asienfond ex Japan, har en risknivå 6 på SRRI-skalan, vilket är högre än SEB Asien Småbolag ex Japan som har risknivå 5 på SRRI-skalan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR