Landeborn: "Börsen har mer att ge"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Drivkraften bakom den exceptionella börsuppgång vi har bevittnat sedan det brutala börsraset i våras är flera. Men ekonomin är samtidigt i sämre skick än för ett halvår sedan, vilket öppnar upp för en bredare återhämtning. Det menar Maria Landeborn i Danske Bank House View.

“Även om börsen har noterat nya kursrekord så är ekonomin i betydligt sämre skick än för ett halvår sedan. Arbetslösheten är högre, konsumtionen lägre och investeringarna ser ut att dröja. Samtidigt är sparandet högt. Att börsen handlas på rekordnivå betyder inte heller att alla sektorer gått lika bra”, konstaterar hon och lyfter hur skillnaden mellan de svagaste och starkaste sektorerna är enormt.

IT-sektorn har exempelvis stigit 37 procent sedan årsskiftet medan energisektorn backat 38 procent. Sällanköpsvaror och kommunikationstjänster hör också till vinnarna på de strukturella trender som förstärkts av krisen, medan bank och industri halkat efter.

Det som gett börserna stöd var till en början penningpolitiska stimulanser; räntesänkningar och gigantiska obligationsköp från världens centralbanker. Därefter följde de stora finanspolitiska stödpaketen för att skydda företag från att gå omkull och konsumenter från förlorad inkomst. Fokus riktades sedan mot minskad smittspridning tack vare karantän och reseförbud, och därefter sattes hoppet till lättade restriktioner som snabbt ledde till ökad ekonomisk aktivitet, skriver Maria Landeborn.

“Att makrostatistiken har uppsida kvar och att cykliska sektorer inte hängt med i börsrallyt ser vi som en möjlighet.”

Sparekonomen tror att återhämtningen i ekonomin kommer fortsätta under året som kommer och det kommer på sikt gynna även de mer cykliska sektorerna som halkat efter i uppgången vi har bakom oss nu. Det öppnar upp möjligheten för en sektorrotation och är anledningen till att Danske Bank behåller en övervikt i aktier jämfört med obligationer.

“Vi föredrar den amerikanska aktiemarknaden framför den europeiska. Tillväxten i USA:s ekonomi är högre och den politiska risken lägre. IT- och sällanköpssektorn gynnas av den ökade digitaliseringen som följt med coronakrisen, och de väger tungt på den amerikanska börsen”, meddelar Maria Landeborn som samtidigt poängterar att bank och industri utgör de största tårtbitarna i Europa - vilka så småningom kommer gynnas av högre tillväxt, men Danske Bank tror att det kommer dröja lite.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR