• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: +7,7% i aug, positionerad för global ekonomisk återhämtning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Skagen Focus klättrade 7,7 procent högre i augusti, samtidigt som jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden tappat 12,1 procent, medan index noterar -3,4 procent.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltarna Jonas Edholm och David Harris.

“Skagen Focus levererade en stark absolut avkastning i augusti. Både Hitachi och Hitachi Construction Machinery var bland de bästa avkastningsbidragen. Hitachi är ledande i Japan vad gäller att tillämpa ESG-standarder, samtidigt som dess underliggande verksamhet är väl positionerad för att gynnas av en global ekonomisk återhämtning”, skriver förvaltarduon.

image

De portföljinnehav i Skagen Focus som stod för bäst respektive sämst avkastningsbidrag i augusti. (Källa: Skagen Fonder)

I den negativa vågskålen märktes guldbrytarbolaget Roxgold, som enligt förvaltarna föll tillbaka något efter tidigare uppgångar, och livförsäkringsbolaget Lincoln National, vars aktie uppges vara impopulär till följd av att ihållande låga räntor tynger utsikterna, trots en rekordlåg värdering.

Ökat i verkstadssektorn

Skagen Focus har fortsatt att öka sitt innehav i den japanska hisstillverkaren Fujitec, enligt rapporten. Detta efter att bolaget kommunicerat lovande angående behovet av en strategisk översyn av Fujitecs kapitalallokering.

Fonden har även ökat i lastbilskomponentbolaget SAF-Holland, som kring nuvarande kursnivåer anses prisa in en allt för pessimistisk utblick, och som enligt förvaltarna står i första ledet att gynnas vid en återhämtning i sektorn. En ny position startades i koreanska Lotte Fine Chemicals. Jonas Edholm och David Harris bedömer att marknaden betraktar bolaget som en vanlig kemikalieproducent, när det i själva verket innehar ett flertal högmarginaltillgångar inom cellulosa.

Fortuna Silver Mines såld efter stark uppgång

Under månaden minskade fonden sina innehav i China Unicom, OZ Minerals och Hornbach Holdings, framgår av rapporten. Vidare avyttrades Fortuna Silver Mines ur portföljen, efter att aktien hade mer än dubblats sedan fonden tog sin position i juli 2019.

På sektornivå har Skagen Focus sin största exponering inom material, med 36,2 procent av kapitalet, följt av verkstad (17,6 procent), finans (12,7), sällanköpsvaror (9,1) och informationsteknologi (7,3). Japan, Kanada, USA, Sydkorea och Tyskland är i nämnd ordning de länder där störst andel kapital är placerat.

image

Skagen Focus tio största innehav bland totalt 34 aktier, per den 31 augusti 2020. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR