• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: +1,3% i augusti, ökat inom kontor där vändning förutses

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala fastighetsaktiefonden Skagen m2 ökade med 1,3 procent i augusti, vilket var något under jämförelseindex (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) som steg 1,7 procent. Sedan årsskiftet noterar fonden -21,3 procent per den 31 augusti, medan jämförelseindex noterar -19,9 procent för samma period.

Det framgår av fondens månadsrapport, där förvaltaren Michael Gobitschek kommenterar utvecklingen.

“Augusti var en månad med positiv utveckling för fastigheter i takt med att ekonomier sakta öppnar upp. Det föreligger dock alltjämt osäkerhet givet pandemins förvecklingar”, meddelar förvaltaren.

Marknaden gör tydlig skillnad på segment

Michael Gobitschek noterar en fortsatt polarisering mellan fastighetssegment, med NAV-spreadar på rekordnivåer. Han konstaterar att marknaden fortsatt kämpar med att bedöma värdet av bolagens underliggande tillgångar, och att osäkerhet kring framtidsutsikterna i dagsläget prisas in, särskilt inom hårt drabbade segment som hotell och köpcentrum.

“Vid någon tidpunkt kommer spreadarna att börja minska och vi tror att den punkten är nådd i kontorssegmentet, där vi har ökat exponeringen”, skriver Michael Gobitschek.

På kontorstemat tog fonden under månaden en ny position i det kanadensiska bolaget Allied Properties Real Estate, till ett pris som förvaltaren kallar en bra rabatt. Bolaget utvecklar och driver kontorsfastigheter nära kanadensiska centrala affärsdistrikt, med lägre hyror än i traditionella skyskrapor, enligt rapporten. I tillägg till det äger Allied Properties tre datacenter i Toronto.

image

De fem innehav som bidrog bäst respektive sämst till augustiavkastningen för Skagen m2. (Källa: Skagen Fonder)

Bäst avkastningsbidrag i augusti fick fonden i Japan, i form av uppgångar för konglomeraten Keihanshin Building and Mitsui Fudosan. Sämre utvecklades det brasilianska logistikföretaget LOG, som bidrog negativt till fondens avkastning.

Positiva långsiktiga utsikter

Michael Gobitschek meddelar att förvaltningsteamet i Skagen m2 fortsätter att fokusera på bolag som anses motståndskraftiga och som befinner sig i “trenddrivna” undersegment. De långsiktiga utsikterna för fastighetssektorn uppges vara positiva, samtidigt som sektorn inte är immun mot de utmaningar som har orsakats av den försämrade makroekonomiska miljön, enligt rapporten.

Överviktar Norden på bekostnad av USA

Skagen m2 hade 32 innehav per den 31 augusti, med en portföljvikt på 48,5 procent för de tio största. På landnivå har fonden övervikter gentemot index i Sverige, Norge, Tyskland, Finland, Spanien, Belgien och Storbritannien. Detta kompenseras av en betydande undervikt i USA. USA är emellertid det land där fonden i absoluta tal har största exponering, då 18,5 procent av kapitalet är placerat i landet. Därpå följer Tyskland (11,1 procent), Sverige (10,6), Japan (10,3) samt Norge (7,5). Nedan fondens tio största innehav:

image

Källa: Skagen Fonder


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR