Fonder: "Dåligt skött Brexit sänker Europa" - Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Både Londonbörsen och många av de stora bankerna är bland förlorarna hittills i år. En förklaring är den usla strategi Boris Johnson valt i förhandlingarna om handelsavtal med EU. Fast det ger utrymme för en positiv överraskning. Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige.

Europafonderna har haft en svag utveckling hittills i år och har i snitt backat 9 procent samtidigt som USA-fonderna har stigit 2 procent, trots svagare dollar.

“Med tanke på de drastiska effekter som pandemin Covid-19 haft på många företag är börsnedgången i Europa i sig inte konstigt, men lite svårare att förstå är varför USA-aktier gynnats”, konstaterar Jonas Lindmark.

Varför just USA har gått så starkt kan förklaras med att IT-aktier utvecklats bättre än resten av aktiemarknaden, och i snitt 30 procent av de svenska USA-fonderna består av IT-aktier - till skillnad mot Europafonderna där IT-aktier bara står för 10 procent. I stället har banksektorn och konjunkturkänsliga industriföretag en högre representation i Europafonderna än USA-fonderna, sektorer som haft det tuffare under pandemin.

Analyschefen menar dock att detta inte räcker för att förklara hela skillnaden i avkastning.

“Investerarna verkar även mer generellt ha blivit mer skeptiska till europeiska aktier. En rimlig förklaring är ökad politiska osäkerheten i alla de fem största EU-länderna. Det har varit svårt att komma överens om stimulanspaket och de nuvarande ledarnas popularitet har minskat”, skriver han.

Londonbörsen är dessutom tydlig förlorare, rimligen till stor del på grund av dåligt skötta förhandlingar med EU om reglerna för relationen efter Brexit vid årsskiftet, noterar Jonas Lindmark som även poängterar att en normal Europafond investerar 20 procent av pengarna i London.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnsson har, med bara drygt en månad kvar tills avtalet om nya handelsregler behöver vara klart för att hinna genomföras vid årsskiftet, lanserat ett lagförslag som en enig omvärld fördömt. Detta har ökat spänningarna inför utträdet.

“En möjlig fördel med detta är att återkommande dåliga nyheter om hur Boris Johnsons regering hanterar Brexit skapar utrymme för en positiv överraskning. Om ett fortsatt nära samarbete med EU, inklusive fortsatt gemensamma regelverk och fri rörlighet för människor, oväntat dyker upp som resultat av förhandlingarna skulle rimligen aktiebörserna reagera positivt även i resten av Europa. Ekonomiskt är en isolering av London och den brittiska marknaden uppenbart en nackdel, särskilt som detta ger ökad osäkerhet om framtiden. Förhoppningsvis avslutas det politiska flaggviftandet med att sunt förnuft övertygar båda sidor”, avslutar Jonas Lindmark.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR