Fonder: Quesada Kapitalförvaltning får nya ägare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Wictor Family Office förvärvar aktierna i Quesada Kapitalförvaltning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Quesada grundades år 2000 av bland andra finansmannen Tommy Jacobsson och bland firmans ägare finns bröderna Eklöf som startade Stadium, men nu står Quesada alltså inför ett ägarskifte.

Säljarna får kontant betalning plus aktier i det nya bolaget, men köpeskillingen offentliggörs inte.

Förvärvet av Quesada innebär att Wictor Family Office kommer kunna erbjuda ett större urval av produkter och tjänster samt ha en större förhandlingsstyrka, framkommer det.

“Med den här affären skapar vi en entreprenörsdriven verksamhet som har kapacitet att utveckla fler produkter och tjänster i en effektiv och modern organisation som möter våra kunders krav på kapitalförvaltning av högsta klass”, säger Tommy Jacobsson.

Wictor Family Office, som ägs av ett antal entreprenörsfamiljer, uppger att bolaget “tillämpar en arvodesbaserad betalningsmodell utan provisioner och tredjepartsersättningar, så kallade “kick-backs”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR