• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +0,5% i augusti, spår volatil höst

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra steg 0,5 procent i augusti, sett till basvalutan euro, samtidigt som världsindexet MSCI World (TR) klättrade 5,3 procent för månaden.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä som meddelar att hopp om vaccin mot Covid-19 gett börserna stöd.

“Den globala marknaden för listad infrastruktur fortsatte sin resa i sidled även under augusti månad med lätt positiva förtecken. Flygplatser, hamnar och tullvägar hade en bra månad med uppgångar på 6 till 19 procent medan Utility-bolag inom gas-, vatten- och eldistribution hade det motigare med nedgångar på 0,0 till -4,0 procent”, konstaterar Pekka Niemelä.

image

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

Under månaden uppger förvaltaren att de sålt en del amerikanska och europeiska aktier efter en stark kursutveckling.

“Låga räntor som ett resultat av lyhörda och generösa banker samt olika länders fiskala stimulanser håller ekonomierna under armarna. Vi ser på år 2021 med en försiktig optimism men de följande månaderna fram till presidentvalet kommer sannolikt att bli volatila på grund av osäkerheten kring pandemin och plötsliga utspel från presidentkandidaterna som kan rubba marknaden”, resonerar förvaltaren.

Portföljens tre innehav med bäst utveckling i augusti var Suez Environment som steg 31,2 procent, Japan Airport Terminal med en uppgång på 28,9 procent, samt Groupo Aeroportuario, vars aktie klättrade 21,9 procent, enligt rapporten. Av totalt 72 innehav var det 32 som var på plus vid slutet av månaden.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 17,2, P/B-talet ligger på 1,9, samtidigt som direktavkastningen noterar 3,9 procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då motsvarande siffror var 17,0, 2,0, respektive 4,0.

image

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR